Menu

Chi tiết sản phẩm

  • May_ep_cao _tan_02

Lượt xem: 1356

Mã sản phẩm

PR-4000TAH1-12000TAH1

Giá bán

Liên hệ

Máy ép cao tần chuyên dùng để dán áo mưa, bao bì,, các loại ô dù....

Tài liệu

Các sản phẩm khác

Giá bán: Liên hệ

Giá bán: Liên hệ

Giá bán: Liên hệ

Giá bán: Liên hệ

Giá bán: Liên hệ

Giá bán: Liên hệ

Giá bán: Liên hệ

Giá bán: Liên hệ

Giá bán: Liên hệ

Giá bán: Liên hệ

Giá bán: Liên hệ

Giá bán: Liên hệ

Giá bán: Liên hệ

Giá bán: Liên hệ

Giá bán: Liên hệ

may cao tan TPHCM